Safe Pet Cosmetics

220224 Om ISB banner litt mindre

SAFE PET COSMETICS, Hva betyr dette for deg og din hund eller katt?
I 2018 gjennomførte Iv San Bernard en sertifisering om sikkerheten for dyr i deres produkter. Dette gjelder fabrikasjon, pakning og ikke minst produktinnholdet.
Alle produkter fra Iv San Bernard overholder EU sin lovgivning for innhold til kosmetikk til mennesker.
Dessverre finnes det ikke et spesifikk regelverk for merking av pleieprodukter (kosmetikk) til dyr.
Dette betyr at pleieprodukter til dyr ikke har noe krav til holdbarhetsdato, innholdsfortegnelse o.l.
Det er heller ikke spesielle krav til innholdet i produktene.
Pleieprodukter er kun regulert i EU sitt kjemikalieregelverk ”REACH”, hvor all kjemi rundt oss er regulert.
Med frivillig overholdelse av kosmetikkloven (for mennesker) har Iv San Bernard økt deres kvalitet og sikkerhet for dyr til et høyere nivå.
Sertifikatet blir jevnlig fornyet med nye tester av virksomheten.
Det nye sertifikatet fra november 2021 er tildelt fra virksomheten:
”Bureau Veritas” – en av verdens ledene virksomheter innen inspeksjon, rådgivning og sertifisering.
Det er en stor glede å være importør av produkter fra Europas og Asias største og verdens mest innovative produsent, som gjennom denne sertifisering viser at dyrenes sikkerheten er viktigst.
Trygghet for deg, og for din firbeinte venn

210312 Ny safe pet cosmetics redusert